pauline van buringen - grafisch realisme

welcome

welcome

Hard zonlicht dat zich schaamteloos opdringt - reflecties die aandacht eisen en schaduwen die een sfeer naar het duistere doen omslaan. Kortom: effecten die de regie van het kijken overnemen, fascineren me.

Harsh sunlight that imposes itself shamelessly - reflections that demand attention and shadows that turn an atmosphere into darkness. In short: effects that take over the direction of viewing fascinate me.