pauline van buringen - grafisch realisme

welcome

welcome

Het onderwerp zelf is voor mij niet leidend. Ik heb een fascinatie voor effecten die verstoren of de regie van het kijken overnemen. Zoals zonlicht dat zich met uitgesproken richtingen opdringt en schaduwen die een sfeer kunnen doen omslaan.

The subject itself is not leading for me. I have a fascination for effects that disrupt or take over the direction of viewing. Such as sunlight that imposes itself with pronounced directions and shadows that can change an atmosphere.